Uluslararası Yayınevi BelgelerimizBelgeler Gizle
PA Paradigma Akademi, uluslararası bir yayınevidir. Ayrıntılı bilgi...
kalp Created with Sketch.

Abdurrahmân El-câmî’nin Şerhu’r-Risâleti’l-Vaz’iyye Adlı Eseri

Stok Kodu: 9786257431798

140.00 

Stok kodu: 9786257431798

Elyazması eserler bilgi ve birikim içeren kültür varlıklarıdır. Bu birikim bir kültürün yıllarca korunmasını sağladığı gibi birçok araştırmacının istifade edeceği malzemeyi ihtiva etmektedir. Tarihî ve bilgi değeri olan bu tür kaynakları٬ bilimsel çalışmalar açısından gün yüzüne çıkartmak oldukça önemlidir. Öte yandan yeni bilgi alanı oluşturmak ve geliştirmek için kılasik olarak adlandırılan bu eserlerin٬gün geçtikçe ilmî araştırmaların merkezi haline gelmesi bunlara ne derece ihtiyaç duyulduğunun bir göstergesidir. Bunun için gerek akademik camiada ve gerekse sosyo-kültürel çevrede çalışılması gereken nadir eserlerin tespiti vetahlili için çaba gösterilmesi gereklidir. Bu girişimler٬daha sonraki süreçlerde yeni araştırmacılar için bilgi birikimine kolayca ulaşılması anlamına gelecektir. Biz de bu doğrultuda hareket ederek٬Nûreddîn Abdurrahmân el-Câmî’nin Şerhu’r-Risâleti’l- Vazՙiyye adlı eserinin tahkikini yapmayı amaçladık. Câmî’nin Şerhu’r-Risâleti’l-Vazՙiyye’si ՙAdudüddîn el-Îcî’nin er-Risâletü’l- Vazՙiyye adlı eserine şerh olarak kaleme aldığı eseridir. er- Risâletü’l-Vazՙiyye٬Arap gramerinde naklî bilgilerin yanında felsefî ve aklî unsurlara sahip ve lafızların vazՙa konu olduğu bir bilim dalı olan vazՙ ilminden bahsetmektedir.

Yayınevi

Yazar/Editör

Türü

Basım Bilgisi

1. Basım

Basım Dili

Basım Yılı

Cilt Bilgisi

Normal Kapak

Kağıt Cinsi

Enso Kağıt

En x Boy (cm)

16×24

Sayfa Sayısı

117

ISBN No

9786257431798