Uluslararası Yayınevi BelgelerimizBelgeler Gizle
PA Paradigma Akademi, uluslararası bir yayınevidir. Ayrıntılı bilgi...
kalp Created with Sketch.

Çocuklara Yabancı Dil Eğitimi ve Dil Edinimi: Nedir? Niçin? Nasıl?

Stok Kodu: 9786058884977

105.00 

Biri Alman Akademik Değişim Hizmetleri (DAAD), diğeri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteğiyle gerçekleştirilmiş iki proje çalışmasının sonucu olarak sunulan bu kitapta, dünya tarihinde ve Türkiyede yaygınlık açısından yeni bir uygulama olan Çocuklara Yabancı Dil Eğitimi konusu çok yönlü olarak irdelenmeye çalışılmıştır. Kitapta, günümüzde yabancı dil öğrenme gereksinimi, çocuklara yabancı dil öğretiminin çerçevesini belirleyen Avrupa Birliği Yabancı Dil Eğitimi Politikası, Avrupa ülkelerinde ve Türkiyede çocuklara yabancı dil öğretiminin tarihsel gelişimi, çocuklara yabancı dil öğretimi konusunda Avrupa Birliği ülkelerinin uygulamaları, çocuklara yabancı dil öğretiminde motivasyon ve dil-kültür bağlamı, kültürlerarası öğrenme ile çocuklara yaban-cı dil öğretiminin amacı, önemi, içerik ve kapsamı ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Çocuklara yabancı dil öğretimi araştırmaları, doğal olarak dil edinim araştırmaları üzerine konumlandığından, anadil/birinci dil, ikinci dil ve yabancı dil kavramları ve çocuklarda dil ediniminin nasıl gerçekleştiğini açıklamaya çalışan Davranışçılık, Doğuştancılık, Sosyal Etkileşimcilik ve Bilişselcilik gibi tüm dil edinim kuramları da kitabın konusu içine dâhil edilmiştir. Her şeyden önce Türkiyenin erken yaşta/çocuklara yabancı dil öğretimi konusundaki kendi özgün koşullarını sergilemek, tartışmaya açmak amaçlanmış ve uygulamada yaşanan olumlu yönlerle, öğretmenlerin yurtdışı deneyimlerinin olmaması, resmi okullardaki sınıfların kalabalık olması vs. nedenlerin yarattığı sorunlar Çanakkale örneğinde gösterilmeye çalışılmıştır.

Yayınevi

Türü

,

Yazar/Editör

Basım Dili

Basım Yılı

Basım Bilgisi

1. Basım

Sayfa Sayısı

320

ISBN No

9786058884977