Uluslararası Yayınevi BelgelerimizBelgeler Gizle
PA Paradigma Akademi, uluslararası bir yayınevidir. Ayrıntılı bilgi...
kalp Created with Sketch.

Çalışma Hayatının Güncel Sorunları

Stok Kodu: 9786256957299

370.00 

Çalışma hayatının tüm dinamiklerinin artan bir ivme ile değişmesi
işgücü piyasasını, çalışma ilişkilerini, sosyal güvenlik sistemini, toplumların
sosyo-ekonomik durumunu, sosyal devletin rolü ile işleyişi başta olmak
üzere birçok alanı etkilemektedir. Emeğin öznesi olduğu çalışma hayatında
meydana gelen değişimlerin tartışılması, sorunların farkındalığı ve çözümü
için birincil önemdedir. Kitabımızın esas hedefi de bugünün çalışma
hayatının durumunu ve problem alanlarını, güncel gelişmeleri de göz önünde
bulundurarak analiz etmektir. Böylece hem sosyal bilimler disiplinleri
içerisinde konuyla ilgilenen akademisyenlerin hem de lisans ve lisansüstü
öğrencilerinin faydalanabileceği bir kaynak ortaya çıkarmak ise diğer
hedefimizi ortaya koymaktadır.
Çalışmamız genel olarak üç başlığa ayrılmakta ve toplamda on altı
kısımdan oluşmaktadır. İlk bölümde genç işsizliği sorunu, ücret, çalışan
yoksulluğu, işgücü piyasasına uluslararası göçün etkileri, esnek çalışma,
bireysel iş sözleşmelerinde problem alanları, çalışma hayatında denetim
sorunları, kıdem tazminatı, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma yaşamında
ayrımcılık konuları; “İşgücü Piyasası ve Çalışma İlişkisine Bağlı Sorunlar”
başlığı altında irdelenmektedir. İkinci bölümde sosyal sigorta ilişkisi
içerisinde işveren mevzuatı ve teşvikler, kayıt dışılık, kısa vadeli sigorta
branşları, işsizlik sigortası ve genel sağlık sigortasında sorun alanları,
emeklilik sistemleri ve tahsis mevzuatı konuları; “Sosyal Sigorta Sistemine
Bağlı Sorunlar” başlığı altında ele alınmaktadır. Son olarak üçüncü bölümde
ise çalışma hayatında sendikasızlaşma, dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş
sözleşmesinden faydalanma, toplu iş sözleşmesinde ehliyet ve yetki
konuları; “Toplu İş İlişkilerine Bağlı Sorunlar” başlığı altında
tartışılmaktadır.

Yayınevi

Yazar/Editör

,

Türü

, , ,

Basım Bilgisi

1. Basım

Basım Dili

Basım Yılı

Cilt Bilgisi

Normal Kapak

Kağıt Cinsi

Enzo Kağıt

En x Boy (cm)

16×24

Sayfa Sayısı

537

ISBN No:

978-625-6957-29-9