Uluslararası Yayınevi BelgelerimizBelgeler Gizle
PA Paradigma Akademi, uluslararası bir yayınevidir. Ayrıntılı bilgi...

Bilgilendirme

Mağazamız geçici bir süre için alışverişe kapalıdır, bu süreçte ürünlerimizi incelemeye devam edebilir ilgili diğer satış sitelerinden ürünlerimizi satın alabilirsiniz. Dilerseniz birçok kitabımızı divitkitabevi.com adresinden indirimli temin edebilirsiniz.

kalp Created with Sketch.

Hâsim Dîvânçesi İnceleme – Metin – Dizin

Stok Kodu: 978-605-72829-2-7

220.00 

Stok kodu: 978-605-72829-2-7

Devâtında benim ḫûn-ı dilim la‘lîn midâd eyler
Debîr-istân-ı ‘âlemde o ḫûnî çok fesâd eyler
O şâh-ı nev-resim bir himmet-i bâlâya mâlikdir
Ġulâm-ı kem-terîn bir vaḳf-ı ḫˇâhiş ber-murâd eyler
Mey-i gül-gûn ġubâr-ı ḥüzni burden şüst ü şû idüp
Hemîşe külbe-i ġamda dil-i nâ-şâdı şâd eyler
Ney-istân -ı muḥabbetde dil-i dîvâne rûz u şeb
Niçün bu şîr-i merdüm ded ile bilmem ‘inâd eyler
Ser-i kûyuñ ‘aceb mi küşte-i ‘aşḳıñla pür olsa
Ḥ üsâm-ı fitne ġamzeñle hemîşe ittiḥâd eyler
Ne şûḫ-ı bî-mürüvvetdir o kim ağyâr-ı bed-ḫulḳa
Hemîşe pîç ü tâb-ı ‘uḳde-i râzım güşâd eyler
O deñlü feyż-i bûy-ı kâkülü dünyâya ‘âmm olmuş
Ki yek-dem hem-nişînin Ḥâsimâ ‘anber-nihâd eyler

Yayınevi

Yazar/Editör

,

Türü

, ,

Basım Bilgisi

1. Basım

Basım Dili

Basım Yılı

Cilt Bilgisi

Normal Kapak

Kağıt Cinsi

Enzo Kağıt

En x Boy (cm)

16×24

Sayfa Sayısı

373

ISBN No:

978-605-72829-2-7