Uluslararası Yayınevi BelgelerimizBelgeler Gizle
PA Paradigma Akademi, uluslararası bir yayınevidir. Ayrıntılı bilgi...

Kitap Çağrısı | “Türk- İslam Medeniyeti Tesisinde Dervişler ve Abdallar” |

05 Nisan 2023

-KİTAP ÇAĞRISI-
Paradigma Akademi Yayınevi, sizi “Türk- İslam Medeniyeti Tesisinde Dervişler ve Abdallar” konulu yakında çıkacak bilimsel bir çalışmaya dahil olmaya davet ediyor.
Sosyal bilimler, edebiyat, siyaset felsefesi, siyaset bilimi, siyasi tarih, beşeri bilimler, ilahiyat, dinler tarihi, görsel sanatlar ve mimarlık alanlarında çalışan akademisyenler, öğrenciler ve ilgililer özgün araştırma ve derleme türünde çalışmaları için aşağıdaki konu başlıklarından yararlanabilirler:
-Dinî-tasavvufi bir karakter olarak derviş
-Tarihsel ve sosyolojik bir olgu olarak dervişlik
-Dervişlerin bağlı bulundukları dinî tarikat ve zümrelerin adap, erkân, teşkilat, doktrin ve ayinleri
-Tarihsel süreç içerisinde toplumların derviş tipine bakışı; dervişin sahip olması gereken faziletler, ona izafe
edilen kerametler ya da menfi özellikler
-Arif, veli, deli, seyyah, şair olarak dilenci olarak derviş
-Sahte dervişler
-Dervişin seyahati, sefer ettiği coğrafyalar, konakladığı, bir araya geldikleri mekanlar, sohbet muhitleri, sohbet
faaliyetleri
-Dervişlerin giyim-kuşamı, aksesuarları ve dış görünüşleri
-Derviş propagandaları
-Dervişlerin siyasi, sosyal ve dini açıdan içinde bulundukları medeniyete katkıları
-Derviş ibadethanelerinin mimari yapısı
-Dervişliğin ortaya çıkışında başka dinlerin ve kültürlerin etkisi
-Devlet-tarikat ilişkisi kapsamında; sultan-derviş (şâh u gedâ) münasebeti, ehl-i tarik devlet erkânı, devlet
adamlarının gözüyle derviş ve abdallar, derviş gözüyle devlet…

“Türk- İslam Medeniyeti Tesisinde Dervişler ve Abdallar” çalışmasına katılmayı arzu ederseniz yazı başlığınızı ve
özetini 5 Haziran 2023 tarihine kadar edebiyat@paradigmaakademiyayinlari.com mail adresine ulaştırmanızı rica
edeceğiz.

Çalışmamızın editörlüğünü: Prof. Dr. Ali İhsan Öbek ve Doç. Dr. Gülçiçek Akçay yapacaktır.
Yayınevi iletişimi ise fahrigoker@gmail.com mail adresi üzerinden sağlanacaktır.

İçerikler