Uluslararası Yayınevi BelgelerimizBelgeler Gizle
PA Paradigma Akademi, uluslararası bir yayınevidir. Ayrıntılı bilgi...

Uluslararası Multidisipliner Taşeli Platosu Sempozyumu – Sempozyum Künye Bilgileri

22 Kasım 2022

İkinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.

Sempozyum Konuları
Tarih, Kültür, Edebiyat, Turizm, Sanat, Musiki, İnanç, Arkeoloji,
Gastronomi, Geleneksel Mimari, Somut Olmayan Kültürel Miras, Atom Enerjisi,
Nükleer Fizik, Çevre ve Peyzaj, İktisat, İşletme, Eğitim vb.
Alanlarında Taşeli Platosu bölgesinin birikimini ortaya koyacak bütün
çalışmalar sempozyum konu kapsamındadır.

Sempozyum Takvimi
Özet Bildiri Son Gönderim Tarihi
30 MART 2023
Bildiri Tam Metni Son Gönderim Tarihi
5 Haziran 2023
Sempozyum Takviminin İlanı
1 Nisan 2023
Sempozyum Tarihi
4-6 Mayıs 2023

Bildiri Gönderim Adresi
taselisempozyum@gmail.com

Sempozyum Bilgileri
Sempozyum katılım ücreti alınmayacaktır.
Konaklama ücretleri katılımcılara ait olmakla birlikte Taşucu Öğretmenevi başta
olmak üzere sempozyumumuza özel ücretlendirilmiş konaklama yerleri
ayarlanıp duyurulacaktır.
Sempozyum bildirileri, Özet Kitapçığı ve Tam Metin Bildiri Kitabı şeklinde
ISBN’li olarak uluslararası bir yayınevi olan PARADİGMA AKADEMİ
tarafından PDF formatında yayınlanacaktır.

Sekreterya
Doç. Dr. Turgay KABAK (05318389249)
Dr. Gürhan ÇOPUR (05074555003)
turgaykabak@gmail.com

ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER TAŞELİ PLATOSU SEMPOZYUMU ÖZET VE KATILIM FORMU ve diğer tüm bilgiler için tıklayabilirsiniz.

İçerikler