Uluslararası Yayınevi BelgelerimizBelgeler Gizle
PA Paradigma Akademi, uluslararası bir yayınevidir. Ayrıntılı bilgi...

USBES-2024 Sempozyum Çağrı Metni

29 Aralık 2023

USBES-2024
SEMPOZYUM ÇAĞRI METNİ

Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği (SBEBD) iş birliğiyle gerçekleştirilmekte olan Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES), Sosyal Bilgiler Eğitimi serüvenine dahil olan tüm paydaşları her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde bir araya getirmektedir.

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunun 12.si, bu yıl ülkemizin Avrupaya açılan kapısı, Osmanlı Devleti’ne yıllarca başkentlik yapmış ve Dünya’da metrekareye en çok tarihi eserin düştüğü ikinci kent olan Edirne’de Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.
Sempozyum ile sosyal bilgiler eğitimi bağlamında farklı bakış açılarının tartışılması, güncel araştırma bulgularının paylaşılması ve yeni işbirlikleri için fırsatlar oluşturulması amaçlanmaktadır. Buradan haraketle, 20-22 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan sempozyuma sosyal bilgiler eğitimi alanında çalışan ve alana ilgi duyan tüm paydaşları (akademisyenler, öğretmenler, öğretmen adayları, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlar) davet etmekten mutluluk ve onur duyarız.

12. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunun ana teması dünyada yaşanan olaylar ışığında “Uluslararası Barış ve İnsan Hakları İçin Sosyal Bilgiler Eğitimi” olarak belirlenmiştir. Sempozyumun alt temaları ise aşağıda sunulmuştur.
Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Kalite – Akreditasyon Süreçleri
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar
Sosyal Bilgiler Öğretim Programları
Sosyal Bilgiler Öğretim Strateji, Yöntem ve Teknikleri
Sosyal Bilgiler ve Afet Eğitimi
Sosyal Bilgiler ve Barış Eğitimi
Sosyal Bilgiler ve Beceri Eğitimi
Sosyal Bilgiler ve Çevre Eğitimi
Sosyal Bilgiler ve Çocuk Hakları Eğitimi
Sosyal Bilgiler ve Değer Eğitimi
Sosyal Bilgiler ve Demokratik Vatandaşlık Eğitimi
Sosyal Bilgiler ve İnsan Hakları Eğitimi
Sosyal Bilgiler ve Küresel Sorunlar
Sosyal Bilgiler ve Öğretmen Yetiştirme
Sosyal Bilgiler ve Özel Eğitim
Sosyal Bilgiler ve Sürdürülebilir Kalkınma
Sosyal Bilgiler, Dijitalleşme ve Bilgi-İletişimi Teknolojileri
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşımlar
Sosyal Bilgilerde Lisansüstü Eğitim
Sosyal Bilgilerde Ölçme ve Değerlendirme
Sosyal Bilgilerde Sosyal Bilimler Eğitimi

İçerikler