Uluslararası Yayınevi BelgelerimizBelgeler Gizle
PA Paradigma Akademi, uluslararası bir yayınevidir. Ayrıntılı bilgi...

Payanda Dergisinin İlk Sayısı Çıktı (Üç Aylık Edebiyat Kültür Sanat Dergisi)

28 Eylül 2022

Türkiye’de kültürel ve bilimsel çalışmalar, içinde bulunulan sosyal, ekonomik veya psikolojik şartlar ne olursa olsun daima kendi yatağında bir gelişim yolu bulmuştur ve bulmaya da devam edecektir. Paradigma Akademi Yayınevi tarafından desteklenen Payanda adlı dergimiz, bu çabanın bir yansıması olarak yayın hayatına başlamıştır. Payanda sosyal bilimlerin her alanına seslenen; ancak kendisini ‘sosyal’ ve ‘bilimsel’ olanla sınırlamayan akademik bir yayın olacaktır. Dergimiz, toplumsal sorunlar üzerine çözümlemelerden, sinema yazılarına, öykü, şiir ve denemelere kadar geniş bir yelpazeyi bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Her sayının ayrı bir dosya konusu olmakla birlikte, Payanda, tarih, dil-edebiyat, psikoloji vb disiplinlerle ve her türlü sanatsal ifade biçimine sayfalarını açmayı planlamaktadır. Payanda evrensel bir bakış açısına sahip olacak, insanlığın ortak kültürünü bütünüyle kendi mirası olarak görecektir. Payanda, pejoratif bir dille yazılmamış olması ve insanlık ailesinin herhangi bir parçasına ‘üvey evlat’ muamelesi yapılmaması şartıyla her türlü yoruma ve düşünceye sonuna dek açık bir yayın olacaktır. Ayrıca Payanda her biri alanında ‘uzman’ olan profesyoneller kadar kültür, bilim ve sanat dünyasına adımlarını yeni atmaya başlamış yetenekli kalemler için de bir kürsü olacaktır.

İlk sayımız için https://www.paradigmaakademiyayinlari.com/7657/payanda-1/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

İçerikler